GIAI ĐOẠN 2 – LÊN Ý TƯỞNG

GIAI ĐOẠN 2 – LÊN Ý TƯỞNG

Dựa trên thông tin trao đổi cùng quý khách hàng, đội ngũ thiết kế của GoHome sẽ đưa ra những ý tưởng thiết kế sáng tạo và phù hợp nhu cầu sinh hoạt của quý khách.

GIAI ĐOẠN 3 – THIẾT KẾ CHI TIẾT

GIAI ĐOẠN 3 – THIẾT KẾ CHI TIẾT

Sau khi thống nhất về ý tưởng và định hướng thiết kế, GoHome sẽ tiến hành dựng phối cảnh 3D thể hiện chi tiết thành phẩm sau cùng, và thực hiện bảng vẽ kỹ thuật.

Tư vấn

consultancy

Với mọi công trình, dù lớn hay nhỏ, GoHome luôn xem tư vấn là các đối thoại chuyên sâu giữa nhà cung cấp và bản thân người đầu tư – là cơ sở tiệm chạm nhu cầu đích thực của khách hàng, từ đó, tiến hành những dịch vụ theo sau một cách hiệu quả, xác thực nhất. Không chỉ dừng lại ở bình diện khảo sát kỹ thuật vốn là tiền đề cho khâu thiết kế và thi công, dịch vụ tư vấn đặt quyền lợi, nguyện vọng và sự thoả nguyện tối đa của khách hàng lên hàng đầu, nhằm đưa ra những dự báo về yêu cầu tài chính, khả năng sử dụng, mở rộng lẫn những giá trị tiềm ẩn khác của công trình.

Kết quả của dịch vụ tư vấn là gợi ra một bức tranh tổng thể và bao trùm nhất, kèm theo những lời khuyên thực tế ở nhiều góc độ:

  • an toàn
  • kỹ thuật
  • dự toán tài chính chính xác
  • tiến độ thi công
  • yếu tố thẩm mỹ
  • môi trường
  • tính vững bền

Điểm nổi trội nhất trong các dịch vụ này là tính chính xác, trung thực, chuyên nghiệp và sát thực với nhu cầu đích và nguyện vọng sau cùng của nhà đầu tư.