DỰ ÁN THIẾT KẾ

ANH ÂN

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Địa điểm: : Quảng Nam
 • Số Tầng: : 1 Tầng + Lửng
 • Diện tích xây dựng: : 130 m2
 • Tổng chi phí: : 750 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH BẢO + CHỊ HIỀN

 • Diện tích đất: : 5 x 18m = 90 m2
 • Địa điểm: : Đà Nẵng
 • Số tầng: : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 174 m2
 • Tổng chi phí: : 990 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH THẠCH

 

 • Diện tích căn hộ: : 70 m2
 • Địa điểm: : Đà Nẵng
 • Diện tích xây dựng: : 70 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 180 triệu
 • Loại công trình: : Căn hộ
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH LINH

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng: : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 246 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 2.4 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH CÔNG

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 237 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 1.6 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHỊ VY

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 3 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 365 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 2.7 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHÚ HÀO

 • Diện tích đất: : 145 m2
 • Số tầng : 1 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 107 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 870 triệu
 • Loại công trình: : Biệt thự vườn
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH ĐẠO

 • Diện tích đất: : 5 x 25m = 125m2
 • Số tầng : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 190 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 950 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH QUANG

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 158 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 400 triệu
 • Loại công trình: : Cải tạo nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHÚ HÀ

 • Diện tích đất: : 4.1 x 13.9m = 57 m2
 • Số tầng : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 140 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 980 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2022
DỰ ÁN THI CÔNG

BÁC VIỆT

     

 • Diện tích đất: : 124 m2
 • Số tầng : 3 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 360 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 1.85 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thi công: : 2022

CHÚ TÂM

 • Diện tích đất: : 7.5 x 30 = 225 m2
 • Số tầng : 3 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 360 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 4.5 tỷ
 • Loại công trình: : Biệt thự
 • Năm thi công: : 2022

ANH DŨNG

 • Diện tích đất: : 25 x 30m = 750 m2
 • Số tầng : 1 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 135 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 1.45 tỷ
 • Loại công trình: : Biệt thự vườn
 • Năm thi công: : 2021