TRAO ĐỔI TƯ VẤN, KHẢO SÁT
TRAO ĐỔI TƯ VẤN, KHẢO SÁT
Khảo sát địa điểm công trình. Trao đổi và tư vấn khách hàng về nhu cầu, mong muốn, định hướng mức phí đầu tư….
BÁO GIÁ THIẾT KẾ
BÁO GIÁ THIẾT KẾ
Gửi báo giá thiết kế và quy trình thiết kế để khách hàng nắm thông tin.
KÝ HỢP ĐỒNG
KÝ HỢP ĐỒNG
Hai bên trao đổi thống nhất các vấn đề liên quan đến thiết kế và điều khoản trong hợp đồng.
BÀN GIAO VÀ QUY TOÁN QUYẾT
BÀN GIAO VÀ QUY TOÁN QUYẾT
Kiểm tra, thống nhất thiết kế và thanh quyết toán hợp đồng.
THIẾT KẾ
TRAO ĐỔI TƯ VẤN, KHẢO SÁT
TRAO ĐỔI TƯ VẤN, KHẢO SÁT
Khảo sát địa điểm công trình. Trao đổi và tư vấn khách hàng về nhu cầu, mong muốn, định hướng mức phí đầu tư….
BÁO GIÁ THI CÔNG
BÁO GIÁ THI CÔNG
Gửi báo giá thi công và bảng vật liệu thi công.
KÝ HỢP ĐỒNG
KÝ HỢP ĐỒNG
Hai bên trao đổi thống nhất các vấn đề liên quan đến thiết kế và điều khoản trong hợp đồng.
BÀN GIAO VÀ QUY TOÁN QUYẾT
BÀN GIAO VÀ QUY TOÁN QUYẾT
Kiểm tra, thống nhất thiết kế và thanh quyết toán hợp đồng.
THI CÔNG
0 + Năm Kinh Nghiệm
0 + Dự Án Thiết Kế
0 + Dự Án Thi Công

Đối tác của Gohome