BÁC VIỆT

     

 • Diện tích đất: : 124 m2
 • Số tầng : 3 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 360 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 1.85 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thi công: : 2022

CHÚ TÂM

 • Diện tích đất: : 7.5 x 30 = 225 m2
 • Số tầng : 3 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 360 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 4.5 tỷ
 • Loại công trình: : Biệt thự
 • Năm thi công: : 2022

ANH DŨNG

 • Diện tích đất: : 25 x 30m = 750 m2
 • Số tầng : 1 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 135 m2
 • Tổng chi phí thi công: : 1.45 tỷ
 • Loại công trình: : Biệt thự vườn
 • Năm thi công: : 2021