ANH ÂN

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Địa điểm: : Quảng Nam
 • Số Tầng: : 1 Tầng + Lửng
 • Diện tích xây dựng: : 130 m2
 • Tổng chi phí: : 750 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH BẢO + CHỊ HIỀN

 • Diện tích đất: : 5 x 18m = 90 m2
 • Địa điểm: : Đà Nẵng
 • Số tầng: : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 174 m2
 • Tổng chi phí: : 990 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH THẠCH

 

 • Diện tích căn hộ: : 70 m2
 • Địa điểm: : Đà Nẵng
 • Diện tích xây dựng: : 70 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 180 triệu
 • Loại công trình: : Căn hộ
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH LINH

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng: : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 246 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 2.4 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH CÔNG

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 237 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 1.6 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHỊ VY

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 3 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 365 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 2.7 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHÚ HÀO

 • Diện tích đất: : 145 m2
 • Số tầng : 1 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 107 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 870 triệu
 • Loại công trình: : Biệt thự vườn
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH ĐẠO

 • Diện tích đất: : 5 x 25m = 125m2
 • Số tầng : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 190 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 950 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

ANH QUANG

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 158 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 400 triệu
 • Loại công trình: : Cải tạo nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2023

CHÚ HÀ

 • Diện tích đất: : 4.1 x 13.9m = 57 m2
 • Số tầng : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 140 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 980 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2022

ANH HOÀNG – PHƯƠNG ÁN 2

 • Diện tích đất: : 5 x 20m = 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng
 • Diện tích xây dựng: : 158 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 850 triệu
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2021

ANH MINH

Gia chủ là một người yêu thích hiện đại và sang trọng. Qua những lần thảo luận và bàn bạc để biết được mong muốn cũng như sở thích của mỗi thành viên trong gia đình để đưa ra...

 • Diện tích đất: : 100 m2
 • Số tầng : 2 tầng 1 tum
 • Diện tích xây dựng: : 215 m2
 • Tổng chi phí thiết kế: : 2 tỷ
 • Loại công trình: : Nhà phố
 • Năm thiết kế: : 2021